028.6656.7854 contact@applancer.net
Hoàn thiện quy trình đánh giá ứng viên IT cho nhà tuyển dụng 2023

Hoàn thiện quy trình đánh giá ứng viên IT cho nhà tuyển dụng 2023

Các vòng trong quy trình tuyển dụng được tạo ra để giúp nhà tuyển dụng một cái nhìn rõ ràng nhất về chân dung ứng viên, từ đó họ tạo ra các chế độ lọc ứng viên phù hợp. Càng nhìn thấu ứng viên, họ càng dễ đưa ra các quyết định tuyển dụng và càng chắc chắn về sự đúng...
7 thủ thuật bỏ túi cực hay cho các nhà tuyển dụng IT

7 thủ thuật bỏ túi cực hay cho các nhà tuyển dụng IT

Ở góc nhìn của nhiều nhà tuyển nhân viên IT đa phần luôn cố gắng đào sâu đúng nhu cầu của doanh nghiệp nhưng thường quên là “Muốn gặt trái ngọt, phải có công gieo trồng”. Chúng ta nên hiểu rằng để tìm kiếm được các ứng viên tiềm năng không đơn giản chỉ là phúc lợi và...
Tiếp cận ứng viên IT đúng cách, tưởng dễ hóa ra lại không

Tiếp cận ứng viên IT đúng cách, tưởng dễ hóa ra lại không

Gọi điện thoại bị ứng viên cúp máy, chúng ta đang sai ở chỗ nào? Theo các số liệu gần đây, nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 là khoảng 400.000 người, trong khi toàn bộ hệ thống cung cấp nhân lực về CNTT trên cả nước chỉ có khả năng đáp ứng quá...