028.6656.7854 contact@applancer.net
Thu hút ứng viên IT bị động – Dễ hay Khó?

Thu hút ứng viên IT bị động – Dễ hay Khó?

Theo thông tin được cập nhật về thị trường IT mới nhất của TopDev, hiện nay có đến 62% ứng viên IT bị động, gấp gần 5 lần số lượng ứng viên chủ động tìm việc chỉ với 14%. Xu hướng này đã gây ra nhiều trở ngại cho các nhà tuyển dụng, đòi hỏi họ phải ngày một chủ động...