028.6656.7854 contact@applancer.net
Tiếp cận ứng viên IT đúng cách, tưởng dễ hóa ra lại không

Tiếp cận ứng viên IT đúng cách, tưởng dễ hóa ra lại không

Gọi điện thoại bị ứng viên cúp máy, chúng ta đang sai ở chỗ nào? Theo các số liệu gần đây, nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 là khoảng 400.000 người, trong khi toàn bộ hệ thống cung cấp nhân lực về CNTT trên cả nước chỉ có khả năng đáp ứng quá...